ایران ترانسفو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مشتریان
  4. chevron_right
  5. ایران ترانسفو

ایران ترانسفو

پيرو موافقتنامه امضا شده در سال 1340 توسط شرکت برق منطقه اي تهران و شرکت زيمنس، در سال 1345 شرکت ايران ترانسفو (سهامي خاص) با سرمايه  239,852,1 ریال با مشارکت شرکت سهامي برق منطقه اي تهران 45%، شرکت زيمنس آلمان 45% و بانک توسعه صنعت و معدن ايران 10% تاسیس شد و مقدمات ساخت کارخانه در زميني به مساحت 54.000 متر مربع واقع در شهر ري ابتداي جاده قم فراهم گرديد.
در سال 1346 سرمايه شرکت به 42.500.000 ریال افزايش يافت و سهام شرکت برق منطقه‌اي تهران به شرکت ساخت و تهيه کالاي آب و برق (ساتکاب) منتقل گرديد.
در سال 1347 کارخانه ایران‌ترانسفو با ظرفيت 70 مگا ولت آمپر در سال شروع به کار نمود و در سالهاي 1348، 1350، 1352 و 1356 ظرفيت آن به ترتیب به 500، 700، 1000 و 1500 مگا ولت آمپر افزايش يافت.
در سال 1354 براي واگذاري سهام شرکت طبق قانون گسترش مالکيت واحدهاي توليدي، در مرحله اول 20% سهام براي واگذاري به کارگران و کشاورزان به سازمان گسترش مالکيت واحدهاي توليدي و شرکت سرمايه‌گذاري ملي ايران واگذار گرديد و شرکت ايران ترانسفو از سهامي خاص به سهامي عام تبديل شد. در مرحله بعد، در سال 1355، 10% ديگر سهام شرکت نيز واگذار گرديد.
محصولات توليدي اين کارخانه مطابق با استانداردهاي IEC60076 و VDE0532 (استانداردهاي کشور آلمان) بوده و عبارت بودند از: ترانسفورماتورهاي توزيع، سه فاز از نوع روغني در قدرتهاي 25 تا 5000 کيلو ولت آمپر و در ولتاژهاي 11، 20 و 33 کيلو ولت.
به منظور هماهنگ نمودن ظرفيت توليد ترانسفورماتور با نياز کشور و با توجه به افزايش روز افزون مصرف برق و برنامه هاي دولت، شرکت ايران ترانسفو در سال 1354 پس از انجام بررسي هاي لازم، تصميم گرفت که ظرفيت توليد را از 1500 مگاولت آمپر در سال به 15,000 مگا ولت آمپر افزايش دهد. بر اساس اين تصميم و با توجه به قانون عدم تمرکز صنايع در تهران، شهرستان زنجان به عنوان محل اجراي طرح توسعه کارخانه ایران‌ترانسفو انتخاب گرديد. منطقه انتخاب شده داراي زميني به مساحت 1,000,000 (يک ميليون) متر مربع و در 5 کيلومتري شرق شهرستان زنجان قرار داشته و طرح توسعه در زنجان که شامل دو کارخانه بود آغاز گرديد:

– کارخانه ترانسفورماتورهاي توزيع با ظرفيت توليدي ساليانه 3500 مگا ولت آمپر و محصولات توليدي آن مشابه با محصولات کارخانه ري.
– کارخانه ترانسفورماتورهاي قدرت با ظرفيت توليدي ساليانه 10,000 مگا ولت آمپر شامل ترانسفورماتورهاي قدرت و فوق توزیع از 2 تا 315 مگا ولت آمپر (315000-2000 کيلو ولت آمپر) و در ولتاژهاي 63، 132، 230 و 400 کيلو ولت.

لینک منبع : http://www.iran-transfo.com

فهرست